Mezi lesy ve výšce 650 m.n.m. se žije nejlépe

Stalo se:

Mezilesí

Katastr nemovistostí online:

Mapový portál Mapotip

O obci

První písemná zmínka o existenci osady pochází z r.1352, již v té době tu stával farní kostel a snad i tvrz. Podací právo ke kostelu měli kromě vladyk z Holýšova také místní vladykové z Mezilesí (1380 Bohuněk, 1419 Ctibor). Není bohužel zřejmé, zda byli stejného původu s vladyky z Mezilesí erbu půlměsíce (Markvart Trhlík 1422 a Markvart 1439).

Od 16.století až do r.1850 patřil kostel s částí vsi k lukaveckému statku, druhá část se zemanským sídlem a dvorem tvořila samostatný statek. Ten byl v r.1689 odkoupen Jindřichem Jeníkem z Bratřic a připojen rovněž k Lukavci (v r.1706 ale opět odtržen). Dominantou vesnice je původně gotický kostel sv.Jakuba Většího, s někdejší tvrze nezbyly žádné pozůstatky. Místními částmi Mezilesí jsou vesnice Holýšov a Zelená Ves. 

Holýšov je v písemných pramenech uváděn v r.1380 (Sulek z Holýšova). O tamní tvrzi se dovídáme později, v letech 1454-55 je připomínána v souvislosti s jednáním o odúmrť po Kateřině z Holýšova. Tato odúmrť spadla na krále Ladislava, nakonec ji ale získal Chval z Pohnání. Od 2.poloviny 15.století byl Holýšov rozdělen mezi několik zemanských rodin a dělení pokračovalo i v 16.století. kdy tu vznikly svobodnické usedlosti, nejvýznamnější rodinou byli erbovníci Holejšovští z Holejšova (černý kos v modrém poli, v klenotu dvě pštrosí pera). Svobodnickou vsí zůstal Holýšov až do r.1850. Tvrz zanikla beze stopy, patrně již za česko-uherských válek.  

Zelená Ves vznikla koncem 18.století v sousedství zámku, vybudovaném po r.1707 při týnském dvoře Ignácem Ubellim ze Siegburgu (obec sama je ale poprvé uváděna v r.1843). V r.1872 koupil Týn majitel lukaveckého velkostatku kníže Arnošt Löwenstein. Zámek byl přeměněn v byty zaměstnanců lukaveckého velkostatku, budova ale již nebyla udržována. Zchátralý objekt nakonec po r.1948 V předkládaných návrzích nalezneme především připomínku někdejších zemanských tvrzí v Mezilesí a Holýšově (volné oboustranné cimbuří) ve spojení s dvojím mluvícím znamením (jehličnany, zelená barva). Nechybí atribut sv.Jakuba Většího (mušle), ani erbovní figura svobodníků Holejšovských z Holejšova 

Miroslav J.V. Pavlů, heraldik

Návrh blasonu - ZNAK

V zeleném štítě stříbrná mušle provázená dvěma zlatými jehličnany vyrůstajícími ze sníženého stříbrného hrotu, v něm na zeleném volném oboustranném cimbuří o pěti stínkách (3,2) dva proti sobě sedící černí kosi se zlatou zbrojí. 

Mezilesí - znak

Návrh blasonu - VLAJKA

List tvoří pět vodorovných pruhů, zelený, žlutý, zelený, žlutý a zelený v poměru 2:1:2:1:2. Uprostřed bílý kosočtverec o stranách tvořících sedm dvanáctin délky listu, v něm na zeleném volném oboustranném cimbuří (3,2) dva proti sobě sedící černí kosi se žlutou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2:3

Mezilesí VLAJKA

Vyrazte na výlet

do okolí mezilesí
Tipy na výlet